Etický kodex DOLLANO GROUP

Tento Etický kodex stanoví povinnosti, pravidla a zásady, které umožňují fungování DOLLANO GROUP (dále jen „Společnost“) tak, aby bylo možné poskytovat klientům služby na profesionální úrovni.

Všeobecné zásady

Zaměstnanecké vztahy

Chování vůči klientům

Chování na trhu